I Kronstadparken har vi i Bara Eiendom åpnet et stort og flott parkeringhus i Fabrikkgaten 6. Med over 250 plasser til disposisjon for både leietakere og gjester er det et bygg med god kapasitet. 1.-3.etg er tilrettelagt for korttidsparkering som er åpent for allmennheten, mens de resterende etasjene er forbeholdt leietakere med fast avtale.

Satser for parkering:
Kr. 28,- pr time
Kr. 150,- pr døgn (inntrer etter 5 timer)

Bedrifter i Kronstadparken kan inngå avtale om leie av fast parkeringsplass og tilgang gis i den anledning på de ansattes nøkkelbrikke. Dersom man ønsker å benytte korttidsparkeringen betaler du på automat eller via EasyPark sin app. I P-huset parkerer du bilen trygt i tørre og lyse omgivelser.

Ønsker du å vite mer om våre parkeringsmuligheter? Ta kontakt med oss!