KUNDESERVICE
T: 908 00 300
E: kundeservice@bara.no

Fyll ut skjema, så tar vi
kontakt så snart som mulig

Kontakt oss
Sending
Kontakt
oss

Et godt sluttresultat for oss starter med personlig tilnærming og fokus på å forenkle og forbedre jobbhverdagen til deg som kunde

Kristin Steinsland / Utleie- og markedssjef

Om Bara Eiendom

Vi er en Bergensbedrift med en spennende og variert historie som feiret 100 år høsten 2014. Selskapet har gjennom årene drevet innen et mangfold av bransjer, men er nå et rendyrket eiendomsselskap. Med en attraktiv eiendomsportfolio, høy kompetanse og over 40 års erfaring i bransjen har vi som mål å være et trygt og naturlig valg når det kommer til leie av butikk- og kontorlokaler.

Vi i Bara Eiendom har valgt å investere i to hovedområder; Bergen sentrum og Kronstadparken like sør for sentrum. Den konsentrerte beliggenheten har gitt oss viktig erfaring og god markedsforståelse, i tillegg til at vi er tett på leietakerne og kan yte den service som forventes. Til forskjell fra andre eiendomsselskaper har vi valgt å ha størsteparten av våre tjenester inhouse. Dette innebærer blant annet at vi har egen driftsavdeling som ivaretar våre eiendommer og sørger for at leietakerne trives. Markedsavdelingen yter personlig service og tett oppfølging av både eksisterende og nye leietaker.

I de kommende årene vil utviklingen av Kronstadparken ha et særlig fokus. Vi planlegger å bli her i minst 100 nye år og ser frem til fortsettelsen!

les mer
 • Det hele startet i året 1907 da den unge sjømannen Sigurd Galtung Døsvig fikk dysenteri og ble akterutseilt i Amerika. I New York ble gründer ånden vekket til live da han og en venn startet med salg av klær til Sjøfolk.

 • Etter flere år med sjømannshandel var det tid for å dra hjem til Bergen mye erfaringer og en velutviklet forretningssans i bagasjen. I 1914 startet han sin egen tekstilforretning på Sandvikstorget. Første dags omsetning var 96 øre.

 • Selskapet utviklet seg raskt med stadig utvidelser inn mot Bergen sentrum. Etter bergensbrannen kjøpte Sigurd Døsvig AS en tomt i Strandgaten og et tekstilvarehus ble etablert der i 1928.

 • Sigurd Døsvig var innovativ på markedsføring og navnet ble etter hvert godt innarbeidet i bergensbildet. I 1928 fikk Sigurd en avtale med Bergen Sporvei. «Gå til Sigurd Døsvig, ett minutt fra torget» kunne kundene lese på byens nye busser.

 • Gjennom årenes løp utviklet selskapet seg primært innen detalj og engroshandel og hadde på et tidspunkt flere filialer i Bergen. Sigurd kjøpte tilstøtende branntomt mot Tårnplass i 1934 og Strandgaten 11 i 1937. Han fant sin nisje i markedet for metervarer og det nye slagordet for kundekretsen var «SY SELV».

 • Sigurd Døsvig AS åpnet sin første filial utenfor Bergen i 1938. Spesialforretningen for metervarer tok navnet Sy Selv AS og flyttet inn i nye lokaler i Folketeaterpassasjen ved Youngstorget i Oslo.

 • Sigurd Døsvig AS hadde i årene etter krigen filialer i både Bergen, Oslo, Lillehammer, Skien, Kristiansand og Haugesund
  Her fra Døsvig&Co AS i Storgata på Lillehammer i 1961.

 • Sigurd Døsvig hadde syv barn. Den yngste sønnen Knut Galtung Døsvig pekte seg tidlig ut for å lede virksomheten videre. 20 år gammel ble han ansatt i selskapet, og etter farens bortgang i 1972 overtok han ledelsen.

 • Under Knuts ledelse ble aktivitetene innen tekstilhandel ytterligere utvidet og modernisert.
  Selskapets overskudd ble etter hvert også investert i eiendommer. Eiendommen Christian Michelsensgate 5 og 5a ble henholdsvis kjøpt i 1965 og 1978.

 • Knut var også raskt ute når han så cafétrenden komme til Bergen. Eiendommen Engen 24 ble kjøpt i 1983 og i samarbeid med fire unge studenter ble Café Opera startet.

 • I 1986 ble stort sett all tekstilhandel avhendet og selskapet engasjerte seg videre blant annet innen restaurant drift. Knut etablerte Dickens og kjøpte opp Wesselstuen og Holbergstuen på få år. Virksomheten ble organisert som konsern og morselskapet fikk navn Bara Holding AS, senere Bara Gruppen AS.

 • På kort tid ble også Bara en betydelig aktør innen shipping. Investeringer i denne virksomheten bidro til gode resultater i starten, men ble senere et større tapsprosjekt for gruppen. Shipping-eventyret var over i år 2000.

 • På slutten av 80-tallet og begynnelsen på 90-tallet engasjerte Bara seg i en i en rekke bransjer som lakseoppdrett i Canada, rekeoppdrett i Gambia, hotelldrift på Geilo, fastfood samt produksjon og foredling av fiskeprodukter under merkenavnet Madam Bergen og Søstrene Hagelin.

 • Høsten 1992 kom Kløverhuset til salgs, og Knut med sin kunnskap om både eiendom, tekstil og bevertning slo til og kjøpte bygget. På 5 år økte omsetningen i huset med det dobbelte, og bygget ble igjen solgt med god fortjeneste i 1999.

 • Selskapet hadde fått godt fotfeste innenfor restaurantbransjen og i 1993 overtok Knut bensinstasjonen mellom Dickens og Wesselstuen. Knut var både kreativ og ivrig og transformerte plassen til en attraktiv uterestaurant med plass til 400 personer. Byens nye restaurant attraksjon fikk navnet Logehagen.

 • I 1995 da pizzabølgen slo inn over Norge for fullt etablerte Bara så mye som 10 Dolly Dimples restauranter i Bergen. Satsningen var svært vellykket, men etter noen år skjedde det noe med markedet. Knut forutså den negative utviklingen som ville komme og solgte samtlige restauranter 2004.

 • Bara kjøpte Telegrafen og rehabiliterte bygget til et praktfullt kontorbygg med kjøpesenter i første etasje. Med årene hadde også eiendomsporteføljen i Bergen sentrum vokst betydelig.

 • Knut valgte å konsentrere seg om næringseiendom og gikk etter hvert ut av alle andre virksomhetsområder. Han så seg etter om etter nye muligheter for den videre satsingen og et gammel industriområde sør for sentrum vekket hans interesse. Knut var blitt inspirert av transformasjonen som hadde funnet sted på Skøyen og nå ville han skape Bergens svar på suksessen i Oslo. Byens nye Næringspark skulle hete Kronstadparken og i 2008, etter nesten 10 års arbeid, ble reguleringsplanen endelig vedtatt.

 • I 2014 ble selskapets navn endret til Bara Eiendom AS. Dette året feiret også selskapet sitt 100 års jubileum. Selskapets fulle fokus er nå på å videreutvikle næringsdelen i Kronstadparken og tre byggetrinn er på hittil fullført og innflyttet.

SAMFUNNSENGASJEMENT