Vi har lenge vært opptatt av byutvikling og Kronstadparken er vårt fotavtrykk. Næringsparken er et langsiktig prosjekt hvor målet er å skape et mangfoldig business cluster og et spennende konsept.  Vi ønsker mangfold og bredde blandt våre leietakere, slik at bedrifter fra ulike bransjer kan samarbeide og gjøre business med hverandre. Det handler om synergieffekter og om å få folk til å treffes. Målet er å skape et optimalt «nabolag» for nettverksbygging og samhandling. Et inspirerende miljø med gode møteplasser, både inne og ute, sier adm. dir. Ingse Galtung Døsvig.
Les mer om saken her.