Vi skal ansette enda en lagspiller. Er du vår nye kollega?

Vi søker en handlekraftig og løsningsorientert person med høy gjennomføringsevne. Som teknisk leder vil du få ansvaret for å lede driftsavdelingen og delta aktivt i den videre utbyggingen av Kronstadparken. Vi ser for oss at du enten har erfaring fra drift av næringseiendom eller kanskje arbeider du i bygg- og anleggsbransjen og ser etter nye utfordringer. Du er en pådriver som brenner for å finne løsninger som kan optimalisere driften.  Vi tilbyr en utfordrende stilling i en solid bergensbedrift med gode muligheter for påvirkning og egenutvikling.

 

Sentrale arbeidsoppgaver:
• Lede driftsavdelingen
• Utarbeide planer og budsjett for drift og vedlikehold av eiendomsporteføljen
• Overordnet ansvar for at krav til FDV dokumentasjon ivaretas og vedlikeholdes
• Ansvar for drift av tekniske anlegg og systemer, herunder SD anlegg
• Administrativt ansvar for innleide ressurser
• Oppfølging og forhandling av diverse serviceavtaler
• Kontakt med våre leietakere i Kronstadparken
• Kontakt med relevante offentlige instanser/myndigheter
• Aktiv rolle i planlegging og tilrettelegging av våre nye byggeprosjekter
Kvalifikasjoner:
• Ingeniør/fagutdannet, gjerne innen byggfag, elektro, VVS, automasjon eller tilsvarende. Relevant erfaring kan kompensere for manglende formell utdanning.
• Erfaring fra drift eller forvaltning av næringseiendom
• Gode IT- kunnskaper

 

Egenskaper:
• Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
• Handlekraftig og initiativrik
• Praktisk anlagt
• Strukturert og målrettet
• Utpreget serviceinnstilt
• Du arbeider selvstendig, men er også en god teambygger med evne til å skape engasjement

 

Vi tilbyr:
• En variert og utfordrende arbeidshverdag hos en av byens ledende eiendomsaktører
• Gode muligheter for å påvirke egen utvikling
• Engasjerte og hyggelige kollegaer
• Konkurransedyktige betingelser

 

For ytterligere informasjon kan du kontakte vår rådgiver Janne Mosaker i Mosaker Rekruttering, mob: 416 07 787.

Alle søknader behandles konfidensielt.
Søknad sendes til janne@mosaker.no
Søknadsfrist: 15. oktober 2017

Om Oss

Bara Eiendom er et av Bergens ledende eiendomsselskap med over 40 års erfaring i bransjen og ambisiøse mål for fremtiden. Våre eiendommer har unik beliggenhet og med egne avdelinger for både drift og marked er vi alltid tett på for å yte den beste service til både potensielle og eksisterende leietakere. I de kommende årene vil den videre utviklingen av Kronstadparken være i fokus. Her setter Bara Eiendom preg på byutviklingen og transformerer et tidligere industriområde til et moderne Business Cluster krydret med nye spisesteder, trivelige møteplasser og et variert servicetilbud.

«For oss handler det om å utvikle et helhetskonsept. Vi ønsker å skape et mangfoldig Business Cluster for næringslivet som skiller seg ut og kan leve lenge. Vi tror på at mangfold og samarbeid på tvers av bransjer gir økt grad av nyskapning og spennende synergieffekter»,  sier adm.dir. Ingse Galtung Døsvig.

Verdiene for Kronstadparken er  inspirerende og pulserende.  Det er i møtet mellom mennesker at verdiene skapes – vårt fokus ligger derfor på å skape gode møteplasser i det som skal bli det optimale nabolaget for business. Ved å tilby gode fasiliteter vil vi bidra til en enklere og trivselsfremmende arbeidshverdag. Det kan blant annet nevnes innendørs sykkelparkering med verktøysstasjon, spylemulighet og lading for el-sykler. Flotte garerobefasiliteter gir en god start på dagen, mens en velfungerende driftsavdeling sørger for rask bistand og god flyt i hverdagen. Høye kvaliteter er en selvfølge, og vi benytter vår over 40 års lange erfaring til å utvikle nybygg som tar leietakernes behov på alvor. Byggene er både energieffektive, arealeffektive og fleksible. Vi er tett på våre leietakere og ligger aldri på latsiden.

Kronstadparken er et fremtidskonsept – vi gleder oss til å ønske deg velkommen!

Et lite glimt av Bergen Business Cluster ser du her.

Kronstadparken_logo_m+©rk_RGB

I Kronstadparken har vi i Bara Eiendom åpnet et stort og flott parkeringhus i Fabrikkgaten 6. Med over 250 plasser til disposisjon for både leietakere og gjester er det et bygg med god kapasitet. 1.-3.etg er tilrettelagt for korttidsparkering som er åpent for allmennheten, mens de resterende etasjene er forbeholdt leietakere med fast avtale.

Satser for parkering:
Kr. 28,- pr time
Kr. 150,- pr døgn (inntrer etter 5 timer)

Bedrifter i Kronstadparken kan inngå avtale om leie av fast parkeringsplass og tilgang gis i den anledning på de ansattes nøkkelbrikke. Dersom man ønsker å benytte korttidsparkeringen betaler du på automat eller via EasyPark sin app. I P-huset parkerer du bilen trygt i tørre og lyse omgivelser.

Ønsker du å vite mer om våre parkeringsmuligheter? Ta kontakt med oss!

Ny i leiemarkedet? Her er noen grunnleggende begreper som kan være nyttige å kjenne til.

Hvordan beregnes leiearealet?
I tillegg til det arealet du selv benytter, belastes leietaker også for en forholdsmessig andel av byggets fellesarealer. Leietakers eget areal beregnes som et bruttoareal og deretter legges det til et påslag for fellesareal. Det totale arealet utgjør leiearealet og det er dette arealet som legges til grunn når man skal beregne leiekostnadene.

Hva er fellesutgifter?
Fellesutgifter dekker kostnader knyttet til drift og vedlikehold av byggets fellesarealer. Fellesutgiftene beregnes på grunnlag av leietakers bruttoareal. I noen tilfeller betaler man inn et à konto beløp, for senere å motta en endelig avregning og sluttoppgjør når året er omme. I andre tilfeller belastes det i stedet en fast sum som indeksreguleres årlig på samme måte som leien. Sistnevnte sikrer leietakere forutsigbarhet og fører risikoen over på utleier. Eksempler på hva som kan inngå i fellesutgiftene er eiendomsforsikring, strøm til oppvarming av fellesarealer, trappevask og offentlige avgifter.

Hva ligger i leietakers vedlikeholdsplikt?
Leietaker har ansvar for å vedlikeholde lokalene i leieperioden. Forbyggende vedlikehold skal utføres løpende, det være seg for eksempel sliping av gulv, tepperens, boning og annen overflatebehandling. Oppstår det skader på leieobjektet skal disse straks utbedres. Dersom leietaker har oppfylt sin vedlikeholdsplikt vil utleier vanligvis godta normal slit og elde ved fraflytting. Har man sluntret unna kan erstatningssummene fort bli store- glem derfor ikke å vedlikeholde!

Mer om leietakers vedlikeholdsplikt