Knut fikk 5 barn. Drømmen om at en av disse skulle overta familiebedriften svant hen da en etter en fant sin egen vei. At Ingse til slutt skulle overta roret, var på ingen måter en selvfølge.

Det viste seg tidlig at Ingse var litt over middels selvstendig og ikke ville bli fortalt hva hun skulle gjøre. Som barn klatret hun til topps i de høyeste trærne og bygget hytte i dem, gjerne utkledd som indianer. Som 19-åring dro hun til Frankrike for å lære språk og deretter til England for å studere arkitektur. Et økende fokus på trappeformler og bygningstekniske detaljer, kombinert med hjemlengsel førte imidlertid til at Ingse vendte snuten hjem og kom tilbake til Bergen etter to år.

Far og datter ved generasjonsskifte i 2017. (Foto: Morten Wanvik)

Kunsthøyskolen
Etter tips fra Knut om å starte på NHH, søkte Ingse seg inn på Kunsthøyskolen. Hun kom inn som én av 12 på sitt kull og fullførte både bachelor- og mastergrad i interiørarkitektur og møbeldesign. Hun vant pris for sin masteroppgave der hun tegnet et trivselssenter for langtidsinnlagte barn på Haukeland sykehus. Inspirasjonen kom da hun måtte overnatte på en madrass på gulvet på KK da sønnen fikk RS- virus som liten. Hun ville utforske omgivelsenes påvirkning på restitusjon og sykdomsforløp og ønsket å tilføre glede og en kjærkommen pause for foreldre og barn i sykehushverdagen.

Tanken om hvordan våre omgivelser kan påvirke og inspirere oss, har Ingse tatt med seg videre. Etter en tid i det tverrfaglige designbyrået Fuggibaggi endret også tankesettet seg, og Ingse innså at eiendomsbransjen kanskje ikke var så kjedelig likevel. Som leder av et større eiendomsselskap ville hun få innflytelse og mulighet til å arbeide med langt større oppgaver og prosjekter som ville ha betydning for byutviklingen i Bergen- det var en forlokkende tanke.

Sterke personligheter
Da Ingse kom til sin far og fortalte at hun ville bli en del av Bara Eiendom, ble Knut både overrasket og glad. Hun startet som Markedsansvarlig i 2010. Ambisjonen var klar; hun skulle ta over etter sin far og bli direktør når tiden var moden. Det var ingen enkel vei til målet- hun hadde mye å bevise og måtte jobbe hardt for å få anerkjennelse. Ingse videreutdannet seg ved siden av jobben, både innen eiendomsfag, økonomi og ledelse- ironisk nok ved NHH. Ingse gikk gradene og ble etter hvert Eiendomssjef, før hun til slutt overtok direktørstolen i 2017. Som ved forrige generasjonsskifte gjaldt det å finne den rette balansen mellom å bevare og fornye. Ingse hadde mot til å utfordre, og med to sterke personligheter ble det fra tid til annen noen friske diskusjoner, men de fant alltid tilbake til den gode tonen. Ingse fikk sette sitt preg på både selskapet og organisasjonen og veien videre ble lykkelig.

Endring i bransjen
I løpet av de årene Ingse har vært i Bara Eiendom har bransjen endret seg mye. Noe av endringene kan hun selv ta æren for. Eiendomsbransjen har vært kjent for å være konservativ og «lukket» og assosiert med menn i dress. Noe av det første Ingse tilførte selskapet var nærhet til kundene og fokus på kundeopplevelsen. Hva var det egentlig kundene ville ha og hvordan burde lokalene utformes for å imøtekomme deres behov? Hva kunne Bara Eiendom gjøre for å bedre kundereisen og hvordan kunne vi bidra til å skape gode rom som gjør at ansatte trives og gleder seg til å komme på kontoret?

Girlpower: Ingse, Galtung Døsvig, Kristin Steinsland og tidligere Markedssjef Renate Iversen. (Foto: Morten Wanvik)

Girl power
Ingse jobbet alene på markedsavdelingen i to års tid før arbeidsmengden ble for stor- det trengtes flere menn på dekk, eller kvinner, som det viste seg å bli. Avdelingen ble utvidet og i 2014 var det 3 kvinner i salg- og markedsavdelingen, noe som var uvanlig for bransjen den gang. Det ble økt fokus på sosiale medier og man så viktigheten ved å by på seg selv og fortelle hva selskapet drev med. Faglig dyktighet kombinert med glimt i øyet skulle vise seg å være en god kombinasjon.

Endringer i drift og utvidelse av porteføljen krevde en større organisasjon. I dag teller selskapet 14 ansatte, hvorav 7 kvinner og 7 menn.

Kronstadparken
Knut hadde vært både fremsynt og visjonær da han kjøpte et større område på Kronstad i 1999 hvor begynte å planlegge en storstilt transformasjon. Her skulle Bara Eiendom utvikle en ny bydel og skape Bergens svar på Skøyen. Området fikk navnet «Kronstadparken» og etter 10 år med reguleringsarbeid kunne man endelig gå i gang. Prosjektet hadde vært den viktigste årsaken til at Ingse hadde ønsket seg inn i firmaet og oppgavene stod i kø. Potensialet var stort og Ingse kviet seg ikke. Her kunne hun gjøre store ting og virkelig benytte all sin kompetanse og kreativitet til det fulle.

Kronstadparken er fortsatt hovedfokus for Ingse og resten av teamet i Bara Eiendom.
Fem kontorbygg har blitt oppført siden den gang, og ytterligere tre bygg gjenstår før området er ferdig utviklet. Tanken er å skape byens beste nabolag for business; en slags campus med et bredt spekter av fasiliteter som kan benyttes på kryss og tvers av byggene, et levende sted med aktivitet fra morgen til kveld.

Engasjert og opptatt av byutvikling
Man skulle kanskje tro at det var tilstrekkelig å sjonglere stillingen som daglig leder med familielivet som inkluderer mann, 3 barn og hund.  Men med sitt brennende engasjement har Ingse også påtatt seg en rekke andre verv. Hun er blant annet styremedlem i Norsk Eiendom,  medlem i Bergen Næringsråd Ressursgruppe Byutvikling, styremedlem i startupselskapet Really og mentor i Bergen Opportunity.

Jakter det neste storprosjektet
Med blikket rettet fremover er det ingen grunn til å tro at Ingse kommer til å legge bena på bordet med det første. Det søkes stadig etter nye og spennende prosjekter og selskapet har øynene rettet mot nye muligheter i Bergen og omegn. Vi skal ikke glemme at Ingse er 3. generasjon Galtung Døsvig med skaperblod og kreativitet i årene. Hva som skjer videre, og hva som blir Ingse og Bara Eiendoms neste trekk er vanskelig å spå. At det blir noe spennende er det ingen tvil om og vi gleder oss til fortsettelsen!

Knut Galtung Døsvig overtok fra sin far i 1970. Les mer om blad nr. 2 i Bara Eiendoms nye logo

Bara Eiendoms nye logo representerer tre generasjoner av familiebedriften. Møt Sigurd Døsvig

-Irriterende bra i Kronstadparken!

Les mer

I forbindelse med generasjonsskifte og endringer i organisasjonen kommer Bara nå i ny drakt..

Bara Eiendom har i over 20 år støttet Baroniet Rosendal med bidrag til en rekke bevaring..

Gjengen ser ut til å ha funnet seg godt til rette i 2 etg av Telegrafen..

«Målbart» lanseres i Kronstadparken og skal redusere energiforbruket med 10-20 prosent.

Midt i Kronstadparken, med enkelt tilkomst til alle bygg finner du driftskontoret til Bara Eiendom. Her har 7 dedikerte driftsansatte sin base for arbeidsdagen. Driftskontoret er strategisk plassert i første etasje med kort vei å rykke ut til leietakere, samt enkelt å finne frem til. Her er alle som vil stikke innom for å få hjelp eller bare vil slå av en prat velkommen.

Morgenfuglene er på plass her allerede rundt klokken 06.30. Frode og Thomas har en liten intern konkurranse seg imellom om å være først på kontoret. I dag vinner Frode, og trakting av kaffe er dagens første gjøremål. – Det går en del kaffe i løpet av en dag her, sier Frode med et lunt smil. Han sitter seg ned for å gjennomgå nye saker i mailboksen, mens Thomas og de andre ankommer kontoret. Frode har daglig inspeksjonsrunder i hele Kronstadparken for å se til at alt ser greit ut til leietakerne begynner å komme på jobb. Alt skal se representativt ut. Både inne og ute.

Frode passer på at alt ser representativt ut. I dag har han funnet frem malerkosten.

Dagene i driftsavdelingen er innholdsrike og sjeldent kjedelige. Det ankommer mange besøk på kontoret deres i løpet av en dag. Alt fra entreprenører som skal ut i forskjellige prosjekt til leietakere som trenger nye adgangsbrikker, etc.  Angelica som begynte i driftsavdelingen i høst, elsker å hjelpe leietakere og blir trigget av å gi dem god service. -Det er viktig for oss at arbeidshverdagen til våre leietakere fungerer og at vi kan være raske med å bistå dersom det er behov for det, sier hun.

Driftsavdelingen har de siste årene vokst i takt med utviklingen av Kronstadparken, og består i dag av 7 ansatte med bakgrunn fra forskjellige fagfelt. Her har man kompetanse innen elektro, rørlegger, mekaniske fag og prosjektledelse internt i avdelingen.  Det betyr at det er mye tverrfaglig kompetanse inhouse i Bara Eiendom, noe som leietakerne erfarer i form av kort responstid og bred servicegrad.

Skrujern og digitale verktøy

Innerst i driftskontoret, bak store skjermer sitter Christer Nilsen som er driftssjef i Bara Eiendom. Han overvåker SD-anlegget som ivaretar driften av varme-kjøle og ventilasjonssystemer i Kronstadparken. Christer har vært ansatt i Bara Eiendom i vel 2 år og har vært med på store endringer siden han begynte i selskapet.

Christer Nilsen hiver seg gjerne på sparkehjulet når han skal ut til leietakere som trenger hjelp

Christer har stort fokus på å modernisere driften, og har tatt omfattende grep på hva gjelder digitalisering og bruk av nåværende og fremtidig smart teknologi. For tiden pågår det en oppgradering med å koble sammen alle de tekniske anleggene i Kronstadparken i en felles plattform. Fiberringen som var etablert for halvannet år siden kommer nå til nytte. Anlegget kan nå fjernstyres og det er ikke lenger nødvendig å være tilstede på plassen der anlegget er lokalisert. Dette har effektivisert driften i Bara Eiendom betraktelig.

-Vi har et høyt kompetansenivå i avdelingen, noe som sammen med digitalisering og ny teknologi gjør at vi kan håndtere og drifte de tekniske anleggene i kronstadparken på en mer effektiv måte. Vi kan sitte hjemme og starte og stoppe ventilasjon, eller åpne og lukke dører. Tekniske VVS anlegg sender også alarmer til oss dersom noe ikke fungerer som det skal, og vi kan håndtere dette uten at leietaker har merket noe som helst.

Digitale verktøy er en del av den nye arbeidsdagen til Angelica og resten av medarbeiderne på drift

God stemning på driftskontoret

 

I tillegg til etablering av fiberring, nytt SD-anlegg, zaptec lading til elbiler, samlokalisert adgangskontroll, kameraovervåking og nytt webbasert FDV system jobbes det nå også med et nytt energioppfølgingssystem i Kronstadparken. Dette verktøyet skal gi Christer og resten av gjengen timesverdier på energiforbruk slik at de kan overvåke effekten av energitiltak. Systemet vil også kunne gi leietakere brukertilgang slik at de kan overvåke sitt energiforbruk og dermed muligheter for lavere strømregninger.

Fremtiden i eiendomsbransjen er spennende, men til tross for nye digitale verktøy og mulighet for fjernstyring av tekniske anlegg er Christer tydelig på at fysisk tilstedeværelse og personlig service fortsatt vil være viktig i fremtiden.

-Tette sluker og personlig oppfølging løses ikke med ny teknologi, og skrujernet vil aldri bli byttet ut med apper og digitale verktøy. Men vi må ha begge deler for å kunne yte best mulig service.

Endelig har Bara Eiendom kunne ønske de første leietakerne i Vinkelen velkommen i hus..

Bara Eiendom søker engasjert og fremdriftsrettet driftsleder

OBOS samlokaliserer med Block Watne og flytter inn i Vinkelen sammen med Skanska, COWI..

Telegrafbygningen har nasjonal verdi, blant annet gjennom sin fremragende arkitektur….

Søtt+Salt flytter administrasjonen til Kronstadparken, og skal samtidig drive…

SPARER MILJØET FOR 162 000 KG CO2-UTSLIPP VED BRUK AV FJERNVARME UNDER OPPFØRING AV BYGG

 

Bara Eiendom har i samarbeid med Constructa Entreprenør besluttet at fjernvarme skal tas i bruk under oppføringen av neste byggetrinnet i Kronstadparken. Dette gir et betydelig utslag for miljøet.

«Vinkelen» er det største kontorbygget som oppføres i Kronstadparken så langt og ferdigstilles november 2019. Bygget vil, på lik linje som de andre nybyggene i Kronstadparken, benytte fjernvarme som oppvarming av bygget. Det som er spesielt i dette tilfellet er at byggherre har krevd at fjernvarme også skal tas i bruk under oppføring, og benyttes nå som byggvarme og byggtørk. Her benyttes det vanligvis dieselaggregater som forurenser mye.

Christoffer Larsson fra Constructa viser frem luftblåseren som er  utplassert i hver etasje. Han er er fornøyd med å benytte fjernvarme på byggeplass.

Stor miljøgevinst

– For å få dette til må man planlegge riktig for at fjernvarmerørene legges til byggeplassen tidlig nok.  Fjernvarme er både billigere og en stor fordel for miljøet sier Kari Saarisilta, Markedssjef i Constructa Entreprenør.

Fjernvarme er et sentralvarmeanlegg som forsyner en bydel eller flere bygg med varme og varmt tappevann. Fjernvarme er en fleksibel plattform. Uansett hvilken energikilde det blir mest overskudd av eller mest miljøvennlig å bruke i fremtiden, vil alle klare å varme opp vann. Kilde: bkk.no

Fjernvarmerørene kommer inn i kjelleren av  det fremtidige kontorbygget, og er restenergi fra forbrenningsanlegget i Rådalen.

Bruken av fjernvarme gir en enorm miljøgevinst bekrefter BKK.Ved bruk av fjernvarme som byggtørk sparer Bara Eiendom 162000 kg co2-utslipp, noe som tilsvarer 9 person biler på tomgang i ett år.

Miljøstiftelsen Zero ønsker et forbud mot fossilt byggtørk, og mener byggherrer må gå foran med å stille strengere miljøkrav- Det er ingen tvil om miljøgevinsten, sier Ingvild Kilen Rørholt ( Rådgiver i Zero) til NRK.

BKK annonserer at de ønsker seg flere entreprenører som Constructa og utbyggere som Bara Eiendom og samarbeidspartnere som Norsk Fjernvarme og BIR for å nå regjeringens mål om fossilfrie byggeplasser innen 2025!

Det er god kapasitet på anlegget, meddeler Martin Horne fra BKK til NRK, og oppfordrer sammtidig til at flere skal benyttes seg av den energien de har tilgjengelig.

Du kan høre saken fra NRK her!

 

BDO flytter inn i «Vinkelen», sammen med Stix Utvikling og Sykehusinnkjøp HF

Rundt 60 oppmøtte bygningsarbeidere, rådgivere og representanter fra entrepenøren…

Mens «Vinkelen» tar form, er allerede rammetillatelsen på neste byggetrinn på plass…

Vi fører nå opp det fjerde byggetrinnet i Kronstadparken; et bygg som vil spille en vesentlig rolle i den helhetlige visjonen for området. Kontorbygget er 13.000 kvm og vil være innflytningsklart i november 2019. Med fellesfasiliteter som møteromslounge, auditorium og innbydende uteområder, tilbyr vi her mer enn bare kontorlokaler. For de spreke tilrettelegges det med treningsrom, sykkelparkering og moderne garderober. I byggets første etasje vil det bli kaffebar og en stor, flott kantine, som skal driftes av Søtt+Salt. Dette vil bli en naturlig møteplass for leietakere i hele Kronstadparken.

 

  

 

Kontorlokalene får store vindusflater og rikelig med dagslys. Leiearealene er fra 400-1500 kvm pr. etasje og lokalene vil bli skreddersydd etter ønsker og behov. Utleiers egen interiørarkitekt bistår med veiledning og råd for å sikre et optimalt resultat.

Bara Eiendom søker nå etter leietakere som skal komplimentere det allsidige business clusteret i Kronstadparken.

Ta kontakt med oss for et uforpliktende møte – her ryker de beste arealene først!

Vi ønsker å tilrettelegge for at flere kan bli en del av Kronstadparken Business Cluster og utvider derfor med eget coworking-konsept! Dette gjør det mulig også for enkeltpersoner og små bedrifter å etablere seg hos oss. Mulighetene varierer fra en enkel kontorplass i landskap til eget cellekontor og større prosjektrom. Vi tilbyr en «all-inclusive»-løsning med fellesfasiliteter som møterom, kjøkken, garderobe, sykkelparkering, trådløst internett, kopimulighet og møbler. Denne løsningen er perfekt for bedrifter i vekst, bedrifter i oppstartsfasen, eller for dem som er lei av hjemmekontor og higer etter et fellesskap! Priser fra kr. 1990 eks. mva, pr. måned. Lokalet er innflytningsklart 1. februar 2018. Ta kontakt allerede nå for å sikre deg plass!

Vil du vite mer om konseptet?

Kontakt oss i dag!