Stolt hovedsponsor

Samfunnsengasjement er for oss i Bara Eiendom viktig å ha et fokus på. Samtidig har det vært et ønske å konsentrere selskapets samfunnsmessige innsats til ett område innen norsk kulturliv, som fra dagens bevilgningsordninger, ikke får tilført nødvendige midler til daglig drift og vedlikehold. Siden 2002 har vi vært hovedsponsor for Baroniet Rosendal og har til nå bidratt med over 17 mill kroner. Vår innsats er rettet mot nødvendig vedlikehold og nye investeringer som bidrar til tilbakeføring av anleggets opprinnelige kvaliteter. Gjenreising av drivhuset, nytt restauranthus og renovasjon av slottets kalksteinsport er blant noen av prosjektene våre bidrag har finansiert.

Baroniet har en spennende historie som startet helt tilbake i 1665, da ekteparet Karen Mowat og Ludvig Rosenkrantz bygget slottet. Kong Christian V av Danmark-Norge opphøyde godset til Lensbaroni i 1678. Fra 1745 var Baroniet Rosendal eid av slekten Rosenkrone, som i 1927 gav godset til Universitetet i Oslo. Slottet har vært gjennom en vandring av forskjellige stilepoker. Det har vært ulike eiere gjennom de 250 årene, og rom og saler har blitt formet etter dette. Selv den dag i dag er slottet bevart som det hjemmet det var, for de siste eierne som forlot det i 1927

Vi følger stolt med på prosjektene som gjennomføres og synes det er veldig kjekt å se utviklingen av Baroniet og deres flotte årlige kulturbidrag .Vi vil fortsette å delta aktivt i årene som kommer for bevare Baroniet skal den kulturskatten den er.

Nå er Kulturprogrammet for 2017 lagt  ut på Baroniet Rosendal sine hjemmesider og du kan lese mer om det HER.