Hvem er vi?

Bara Eiendom er et ambisiøst eiendomsselskap som brenner for byutviking! Selskapet feiret sitt 100 års jubileum i 2014 og har en unik historie preget av kremmerånd, mot og kreativitet. 

Vår ambisjon er å utvikle bygg og områder som begeistrer, til glede for både leietakere, nabolag og byen for øvrig. Våre prosjekter skal bidra til en positiv og bærekraftig byutvikling, for nåtiden og for fremtidige generasjoner. 

“Eiendom er langt mer enn det rent fysiske ved et bygg. Eiendom skaper rammene for de livene vi lever, både hjemme og på jobb. Eiendom skaper byer, folk og samfunn- det er det som gjør bransjen så uhyre spennende”.

Ingse Galtung Døsvig
Adm. Direktør

SE VÅRE

LEDIGE KONTORLOKALER

Kontorlokaler // 514 m2

Starvhusgaten 4

BERGEN SENTRUM

Kontorlokaler // 381 m2

Rådhusgaten 4

BERGEN SENTRUM

Kontorlokaler // 391 m2

Rådhusgaten 4

BERGEN SENTRUM

Kontorlokaler // 1083-1672 m2

Buen

KRONSTADPARKEN

Coworking

Edvard Griegs vei 3A

KRONSTADPARKEN

Kontorlokaler // 322 m2

Edvard Griegs vei 3D

KRONSTADPARKEN

Kontorlokaler // 889 m2

Edvard Griegs vei 3D

KRONSTADPARKEN

Kontorlokaler // 421 m2

Edvard Griegs vei 3B

KRONSTADPARKEN

Kontorlokaler // 221 m2

Edvard Griegs vei 3C

KRONSTADPARKEN

Ingse Galtung Døsvig / Adm. dir.

Bergen Business Cluster er en inspirerende arena der mennesker møtes og skaper synergier

Våre eiendommer

Bara Eiendom har en spennende portfølje med næringseiendom. Vi  har valgt å investere i to hovedområder; Bergen sentrum og Kronstadparken like sør for sentrum. Den konsentrerte beliggenheten har gitt oss viktig erfaring og god markedsforståelse, i tillegg til at vi er tett på leietakerne og kan yte den service som forventes. Vi har fokusert på unik og sentral beliggenhet, med gjennomgående gode kvaliteter og god arkitektur. Foruten ærverdige sentrumsbygg, er vi i full gang med utviklingen av Kronstadparken – en urban og moderne næringspark for morgendagens arbeidplasser!

DETTE SKJER I BARA EIENDOM

SISTE NYTT

3 generasjoner, 3 historier

Vi presenterer tredje blad i vår nye logo: Ingse Galtung Døsvig. Dagens direktør i Bara Eiendom

3 generasjoner, 3 historier

Knut Galtung Døsvig overtok fra sin far i 1970. Les mer om blad nr. 2 i Bara Eiendoms nye logo

3 generasjoner, 3 historier

Bara Eiendoms nye logo representerer tre generasjoner av familiebedriften. Møt Sigurd Døsvig

Om Bara Eiendom

Vi er en Bergensbedrift med en spennende og variert historie som feiret 100 år høsten 2014. Selskapet har gjennom årene drevet innen et mangfold av bransjer, men er nå et rendyrket eiendomsselskap. Med en attraktiv eiendomsportfolio, høy kompetanse og over 40 års erfaring i bransjen har vi som mål å være et trygt og naturlig valg når det kommer til leie av butikk- og kontorlokaler.
Til forskjell fra andre eiendomsselskaper har vi valgt å ha størsteparten av våre tjenester inhouse. Dette innebærer blant annet at vi har egen driftsavdeling som ivaretar våre eiendommer og sørger for at leietakerne trives. Markedsavdelingen yter personlig service og tett oppfølging av både eksisterende og nye leietaker.

I de kommende årene vil utviklingen av Kronstadparken ha et særlig fokus. Vi planlegger å bli her i minst 100 nye år og ser frem til fortsettelsen!

1907

VÅR HISTORIE

Det hele startet i året 1907 da den unge sjømannen Sigurd Galtung Døsvig fikk dysenteri og ble akterutseilt i Amerika. I New York ble gründerånden vekket til live da han og en venn startet med salg av klær til sjøfolk.

1914

VÅR HISTORIE

Etter flere år med sjømannshandel var det tid for å dra hjem til Bergen med nye erfaringer og en velutviklet forretningssans i bagasjen. I 1914 startet han sin egen tekstilforretning på Sandvikstorget. Første dags omsetning var 96 øre.

1928

VÅR HISTORIE

Selskapet utviklet seg raskt med stadig utvidelser inn mot Bergen sentrum. Etter bergensbrannen kjøpte Sigurd Døsvig AS en tomt i Strandgaten og et tekstilvarehus ble etablert der i 1928.

1928

VÅR HISTORIE

Sigurd Døsvig var innovativ på markedsføring og navnet ble etter hvert godt innarbeidet i bergensbildet. I 1928 fikk Sigurd en avtale med Bergen Sporvei. «Gå til Sigurd Døsvig, ett minutt fra torget» kunne kundene lese på byens nye busser.

1934

VÅR HISTORIE

Gjennom årenes løp utviklet selskapet seg primært innen detalj og engroshandel og hadde på et tidspunkt flere filialer i Bergen. Sigurd kjøpte tilstøtende branntomt mot Tårnplass i 1934 og Strandgaten 11 i 1937. Han fant sin nisje i markedet for metervarer og det nye slagordet for kundekretsen var «SY SELV».

1938

VÅR HISTORIE

Sigurd Døsvig AS åpnet sin første filial utenfor Bergen i 1938. Spesialforretningen for metervarer tok navnet Sy Selv AS og flyttet inn i nye lokaler i Folketeaterpassasjen ved Youngstorget i Oslo.

1961

VÅR HISTORIE

Sigurd Døsvig AS hadde i årene etter krigen filialer i både Bergen, Oslo, Lillehammer, Skien, Kristiansand og Haugesund. Her fra Døsvig&Co AS i Storgata på Lillehammer i 1961.

1972

VÅR HISTORIE

Sigurd Døsvig hadde syv barn. Den yngste sønnen Knut Galtung Døsvig pekte seg tidlig ut for å lede virksomheten videre. 20 år gammel ble han ansatt i selskapet, og etter farens bortgang i 1972 overtok han ledelsen.

1978

VÅR HISTORIE

Under Knuts ledelse ble aktivitetene innen tekstilhandel ytterligere utvidet og modernisert.
Selskapets overskudd ble etter hvert også investert i eiendommer. Eiendommen Christian Michelsensgate 5 og 5a ble henholdsvis kjøpt i 1965 og 1978.

1983

VÅR HISTORIE

Knut var også raskt ute når han så cafétrenden komme til Bergen. Eiendommen Engen 24 ble kjøpt i 1983 og i samarbeid med fire unge studenter ble Café Opera startet.

1986

VÅR HISTORIE

I 1986 ble stort sett all tekstilhandel avhendet og selskapet engasjerte seg videre blant annet innen restaurantdrift. Knut etablerte Dickens og kjøpte opp Wesselstuen og Holbergstuen på få år. Virksomheten ble organisert som konsern og morselskapet fikk navn Bara Holding AS, senere Bara Gruppen AS.

1986

VÅR HISTORIE

På kort tid ble også Bara en betydelig aktør innen shipping. Investeringer i denne virksomheten bidro til gode resultater i starten, men ble senere et større tapsprosjekt for gruppen. Shipping-eventyret var over i år 2000.

1990

VÅR HISTORIE

På slutten av 80-tallet og begynnelsen på 90-tallet engasjerte Bara seg i en i en rekke bransjer som lakseoppdrett i Canada, rekeoppdrett i Gambia, hotelldrift på Geilo, fastfood samt produksjon og foredling av fiskeprodukter under merkenavnet Madam Bergen og Søstrene Hagelin.

1992

VÅR HISTORIE

Høsten 1992 kom Kløverhuset til salgs, og Knut med sin kunnskap om både eiendom, tekstil og bevertning slo til og kjøpte bygget. På 5 år økte omsetningen i huset med det dobbelte, og bygget ble igjen solgt med god fortjeneste i 1999.

1993

VÅR HISTORIE

Selskapet hadde fått godt fotfeste innenfor restaurantbransjen og i 1993 overtok Knut bensinstasjonen mellom Dickens og Wesselstuen. Knut var både kreativ og ivrig og transformerte plassen til en attraktiv uterestaurant med plass til 400 personer. Byens nye restaurantattraksjon fikk navnet Logehagen.

1995

VÅR HISTORIE

I 1995 da pizzabølgen slo inn over Norge for fullt etablerte Bara så mye som 10 Dolly Dimples restauranter i Bergen. Satsningen var svært vellykket, men etter noen år skjedde det noe med markedet. Knut forutså den negative utviklingen som ville komme og solgte samtlige restauranter 2004.

1998

VÅR HISTORIE

Bara kjøpte Telegrafen og rehabiliterte bygget til et praktfullt kontorbygg med kjøpesenter i første etasje. Med årene hadde også eiendomsporteføljen i Bergen sentrum vokst betydelig.

1999

VÅR HISTORIE

Knut valgte å konsentrere seg om næringseiendom og gikk etter hvert ut av alle andre virksomhetsområder. Han så seg etter om etter nye muligheter for den videre satsingen og et gammel industriområde sør for sentrum vekket hans interesse. Knut var blitt inspirert av transformasjonen som hadde funnet sted på Skøyen og nå ville han skape Bergens svar på suksessen i Oslo. Byens nye næringspark skulle hete Kronstadparken og i 2008, etter nesten 10 års arbeid, ble reguleringsplanen endelig vedtatt.

2014

VÅR HISTORIE

I 2014 ble selskapets navn endret til Bara Eiendom AS. Dette året feiret også selskapet sitt 100 års jubileum. Selskapets fulle fokus er nå på å videreutvikle næringsdelen i Kronstadparken og tre byggetrinn er på hittil fullført og innflyttet.

Hva sier våre leietakere om oss

Vi ble presentert for lokaler i Kronstadparken som kunne tilpasses helt etter våre ønsker.
For oss ble dette et enkelt valg! Vi har bare positive opplevelser som leietaker.

Svein Heggernes / Kinnarps AS

Ved henvendelser er responstiden kort og alltid konstruktiv,
med et reelt ønske om å hjelpe oss som kunde.

Jonny Hesthammer / Atlantic Petroleum

Utleier har satt kunden i fokus både med tanke på service, oppfølgning og tilrettelegging.
Vi stortrives!

Andreas Hveding Aubert / Omega Subsea

SAMFUNNSENGASJEMENT

BARONIET ROSENDAL

  • Slottet ble bygget av Karen Mowat og Ludvig Rosenkranzt i 1665
  • Kong Christian V av Danmark-Norge opphøyet godset til Lensbaroni i 1678
  • Et besøk på Baroniet er en vandring gjennom stilepoker fra 1665 til 1927
  • Bara Eiendom har vært hovedsponsor for Baroniet siden 2002

Bara Eiendom har siden 2002 vært hovedsponsor for Baroniet Rosendal og har så langt bidratt med ca. 17 mill kroner til en rekke prosjekter. Gjennom de siste årene har tidligere adm.dir Knut Galtung Døsvig, også fungert som eiendomsrådgiver for Baroniet.

Bakgrunnen for sponsoravtalen var at Bara Eiendom ønsket å konsentrere selskapets samfunnsmessige innsats til et område innen norsk kulturliv som, ut fra dagens bevilgningsordninger, ikke får tilført nødvendige midler til daglig drift og vedlikehold.

Vår innsats er rettet mot nødvendig vedlikehold og nye investeringer som bidrar til tilbakeføring av anleggets opprinnelige kvaliteter. Bara Eiendom har i de senere årene blant annet finansiert tilbakeføringen av den gamle “Urte- og Kjøkkenhagen”, gjenreist drivhuset og bygget nytt restauranthus. I 2012 ble det gamle vognhuset renovert og våren 2015 bidro Bara Eiendom med midler til renoveringen av slottets kalksteinsportal. Vi vil også i årene fremover delta aktivt for at Baroniet Rosendal skal kunne fremstå i all sin prakt og gleder oss til fortsettelsen!

SAMFUNNSENGASJEMENT

BJØRN WEST HYTTEN

  • Bjørn West hytten ble bygget i 1947/1948
  • Hytten ble bygget der Bjørn West hadde hatt sitt første hovedkvarter
  • Sigurd Døsvig ble Bjørn West foreningens første æresmedlem
  • Hytten brant ned til grunnen 06.04.2012 og ble gjenreist i 2015

Da Bjørn West-karene kom ned fra Matrefjellet ved krigens slutt, tok Sigurd Galtung Døsvig kontakt. «For å vedlikeholde og utvikle ferdigheten i fjellet og for å trygge kameratskapet innen «Bjørn West» vil jeg bekoste en hytte som samlingssted for offiserer og mannskaper» skrev Sigurd den 17.mai 1945.

Det førte til at foreningen Bjørn West ble stiftet. Hytten ble bygget i Stussdalen der Bjørn West hadde hatt sitt første hovedkvarter og Sigurd Galtung Døsvig ble Bjørn West foreningens første æresmedlem.

6.april 2012 brant hytten ned til grunnen og Sigurds sønn Knut var straks beredt til å bidra til gjenreisingen. I september 2015 stod en nymalt hytte klar for å hedre minnet til dem som var villige til å ofre sitt liv for friheten.

Kristin Steinsland / Utleie- og markedssjef

Et godt sluttresultat for oss starter med personlig tilnærming og fokus på å forenkle og forbedre jobbhverdagen til deg som kunde

Vil du vite mer
om mulighetene hos oss?

Ring oss på telefon 908 00 300
eller fyll ut din kontaktinfo så hører du fra oss snarest!

This contact form is deactivated because you refused to accept Google reCaptcha service which is necessary to validate any messages sent by the form.

MARKED OG UTLEIE

Kristin Steinsland

Marked- og utleiesjef

kristin@bara.no
T: 951 29 418

Veronica A. Fagerlid

Marked- og prosjektkoordinator

veronica@bara.no
T: 415 40 603

Marianne Lundberg

Utleieansvarlig

marianne@bara.no
T: 911 32 175

DRIFT

Arild
Synnevåg

Driftssjef

arild@bara.no
T: 997 17 138

Vidar
Landa

Eiendomsforvalter

vidar@bara.no
T: 907 49 344

Angelica
Midtbø

Driftsansvarlig

angelica@bara.no
T: 943 44 839

Frode Skråmestø

Driftsansvarlig

frode@bara.no
T: 932 14 894

Asbjørn Snekkevik

Byggdrifter

asbjorn@bara.no
T: 928 59 434

Thomas
Modal

Driftsansvarlig

thomas@bara.no
T: 456 61 855

TEKNOLOGI & BÆREKRAFT

Christer W. Nilsen

Teknisk Sjef

christer@bara.no
T: 401 02 725

ØKONOMI

Heine Solberg

Økonomi- og Finanssjef

heine@bara.no
T: 414 34 477

Karin Olsen

Regnskapsmedarbeider

karin@bara.no
T:915 38 548

Oddfrid Lambach

Regnskapsmedarbeider

oddfrid@bara.no
T:974 27 320

ADM. DIREKTØR

Ingse Galtung Døsvig

Adm. direktør

ingse@bara.no
T:900 48 449

Kontaktinformasjon

BESØKSADRESSE

Bara Eiendom AS
Inger Bang Lunds vei 4
5059 BERGEN

KUNDESERVICE

Kundeservice: 908 00 300
E-post: kundeservice@bara.no

POSTADRESSE

Bara Eiendom AS
Inger Bang Lunds vei 4
5059 BERGEN